strona główna mapa strony kontakt
 

Cmentarz unicko-prawosławny

Ewidencja nagrobków

 Obecny cmentarz unicko – prawosławny założony został po interwencji naczelnika powiatu radzyńskiego. Już w 1846 r. stwierdzono przepełnienie cmentarza przykościelnego, znajdującego się obok świątyni ufundowanej przez hr. Ignacego Męcińskiego zięcia Jana Kunickiego w 1798 r. Ówczesny właściciel ziemski Okęcki w porozumieniu z ks. Onufrym Aresztowiczem zaproponowali działkę [miejsce] , gdzie obecnie znajduje się cmentarz unicko – prawosławny, należącą do dóbr kościelnych. Po uzyskaniu pełnej akceptacji władz świeckich i duchownych cmentarz został poświęcony w dniu 20 listopada 1849 r. przez włodawskich przełożonych, przeora Golianowskiego i ks. Jankowskiego.

Cmentarz unicko-prawosławny

 Można domniemywać, iż na tym terenie w owym czasie obowiązywał już zakaz zakładania cmentarzy przykościelnych i grzebania na nim zmarłych. Dlatego też wydzielono na ten cel miejsce oddalone ok. 200 m. na wschód od kościoła, po prawej stronie drogi polnej prowadzącej do Wsi Macoszyn Mały. Lokalizacja pierwszego kościoła i cmentarza na dzień dzisiejszy tonie w mrokach przeszłości.

 Na przestrzeni lat od pierwszej wzmianki o kościele na tym terenie ludność tu mieszkająca była wyznania prawosławnego do 1596r tj. do chwili przekształcenia chełmskiej diecezji prawosławnej w grecko- katolicką. Powstał kościół unicki. Po zlikwidowaniu w 1875 r. wyżej wymienionej diecezji (kasacja unii) na tereny te powróciło prawosławie. W 1921 r. została erygowana parafia rzymsko – katolicka w Hańsku, został też założony cmentarz – katolicki zwany "nowym".

 Cmentarz unicko – prawosławny był wprawdzie podzielony na dwie części unicką od wschodu i prawosławną od zachodu, ale zachowane nagrobki z pierwszej poł. XX w. świadczą już o tym że chowano zmarłych tam gdzie było wolne miejsce. Wg. uzyskanych przeze mnie informacji na początku lat 20 –tych XX w. widziano nagrobek poświęcony ks. unickiemu Janowi Dolinowskiemu (1814 - 1875 ), który zmarł w Hańsku. Był on konstruktorem pierwszego na ziemiach polskich ula ramowego otwieranego do góry. Mimo wielu rozmów z najstarszymi mieszkańcami wsi nie udało mi się zlokalizować wyżej wymienionego nagrobka.

 

 Prace porządkowe prowadzone przez społeczeństwo gminy Hańsk w ramach wygranego projektu "Ratujemy cmentarze minionych epok" w latach 2007-2008.

 

Wersja do druku
 
Zdjęcie losowe
Metalowy krzyż przydrożny
Pogodynka