strona główna mapa strony kontakt
 

Nazwy fizjograficzne występujące na terenie Gminy Hańsk

Większość nazw miejscowości i obiektów znajdujących się na terenie Gminy Hańsk wskazuje na staroruską penetrację tych terenów. Z czasem zostały przystosowane pod względem fonetycznym do j. polskiego jako tłumaczenie form ruskich. Nie ma w tym nic dziwnego, bo tereny te były początkowo administrowane przez Ruś Halicko – Włodzimierską, następnie wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, a okres rozbiorów też nie był bez znaczenia. Większość jednak nazw powstała z inicjatywy ukraińskiego elementu tubylczego. Stwierdzić trzeba fakt, że na terenach zasiedlonych przez kolonistów niemieckich nazwy obiektów fizjograficznych występują sporadycznie.

Nazwy poszczególnych obiektów są nazwami terenowymi własnymi, dotyczącymi konkretnej miejscowości lub terenu ( miejsca ), a odnoszącymi się do:

 • naturalnego ukształtowania terenu ( Bagno Szyja )
 • do świata zwierzęcego ( Sokole, Dekowina )
 • obiektu będącego dziełem rąk ludzkich ( Budy, Koszary )
 • względnego położenia terenu ( Głębokie )
 • faktów historycznych ( Nadaty )
 • własności, przynależności ( Bagno Pańskie, Wasylkowe )
 • właściwości, podłoża ( Piasek , Krzemienna )
 • miar powierzchni ( Sznurki )
 • kultury duchowej (Popówka, Pomery )
 • nazwy pamiątkowej ( Warszawka )
 • nazw importowanych ( Argentyna , Irkuck ).

Są one "kroniką” w której zapisane zostały przejawy działalności człowieka i historii terenu.

Plik w formacie PDF zawierający wykaz nazw fizjograficznych znajduje się w zakładce "Pliki do pobrania".

Wersja do druku
 
Zdjęcie losowe
Zima
Pogodynka