strona główna mapa strony kontakt
 

Cmentarz prawosławny w Żdżarce

Cmentarz prawosławny w Żdżarce  Obecny cmentarz prawosławny w miejscowości Żdżarka był przykościelnym cmentarzem grzebalnym. Został założony w chwili wybudowania kaplicy pw. Św. Onyfrego. Co do daty budowy są rozbieżności, bo różne źródła różnie ją podają, np. 1758, 1785 lub 1795 rok. Kaplica została rozebrana w latach 20 dwudziestego wieku, natomiast cmentarz nadal pełnił swoją funkcję. Jeżeli Włodimir Szajdickij wymienia fundatorów: Ignacego Miączyńskiego i ks. Pawła Luceńskiego (który w owym czasie pełnił posługę duszpasterską w Hańsku), to mógł to być rok 1785 lub 1795. Cmentarz przestał praktycznie funkcjonować w latach 40 XX wieku, po zakończeniu działań II Wojny Światowej i opuszczeniu tych terenów przez ludność wyznania prawosławnego, chociaż dokonano pojedynczych pochówków jeszcze w latach 1961 i 1965. Według niepotwierdzonych informacji (rozmów z mieszkańcami) był wcześniej jakiś cmentarz, który lokalizują w kierunku południowo-wschodnim, oddalony ok. 400 m od obecnego.


Literatura:

  1. Martyrologia Unitów Podlaskich w świetle najnowszych badań naukowych t. 1
  2. Istoriko-staticzeskoje opisanie cerkwi i prichoda Gansk Włodawskogo Ujezda,Siedleckoj Guberni-W.Szaidickij (Chołmsko-Warszawskij Eparchalnyj Wiestnik)
  3. Monografia Hańsk - B. Seniuk


Prace porządkowe prowadzone przez społeczeństwo gminy Hańsk w ramach wygranego projektu "Ratujemy cmentarze minionych epok" w latach 2007-2008.

Wersja do druku
 
Zdjęcie losowe
Drewniana kapliczka przydrożna
Pogodynka