strona główna mapa strony kontakt
 

Grodzisko w Kolonii Kulczyn

Grodzisko w Kolonii Kulczyn znajduje się na kredowym wzniesieniu na południowych peryferiach "Krowiego Bagna", oddalone od drogi Hańsk -Urszulin około 1500 m. Do czasu przeprowadzenia sondażowych badań znane tutaj było pod nazwą "Okop" bądź "Szwedzki Okop". Dzięki wielkiemu zaangażowaniu archeologa Pana Mazurek Wojciecha z SubTerry rozpoczęto w 2005 r. badania wykopaliskowe. Wynik przeszedł wszelkie oczekiwania. Okazało się bowiem, że mamy do czynienia z obiektem wczesnosłowiańskim datowanym na IX-XI wiek , a nie jak wcześniej sugerowano, że może pochodzić z okresu II Wojny Światowej. Na podstawie dotychczas zebranych materiałow Pani dr.hab. Irena Kutyłowska prof. Instytutu Archeologii UR w swojej opinii stwierdza, że:

  1. Zachowane nasypy są niewątpliwie skrzyniowym tj. drewniano-ziemnym wałem najpewniej dwufazowego grodziska, dotychczas nie odnotowanego na mapach jak i w literaturze przedmiotu.
  2. Uzyskany źródłowy materiał ruchomy z nawarstwień nasypu wału oraz na przyległym do nich terenie pozwala całość kompleksu tj. gród i towarzyszącą mu osadę datować na IX-XI wiek.

Same grodzisko przypomina regularne koło o średnicy zewnętrznej około 40 m. wewnętrznej ok. 20 m. i wysokości ok. 3m. Częściowo jest rozkopane od strony południowo-wschodniej. Otoczone było fosą. Pomimo, że położone było w terenie trudnodostępnym, nie wiadomo czy spełniało funkcję obronną. Specjaliści stawiają tezę, że mogło to być miejsce kultu przedchrześcijańskiego. Tym bardziej, że podczas badań na majdanie nic tam nie znaleziono w porównaniu z terenem osady poza wałem. Natomiast "użycie do budowy wału przepalonej gliny zmieszanej z kredą nie znajduje jak dotąd analogii wśród innych grodów Polesia", co jest niewątpliwie wielką zagadką. Wśród znalezionych eksponatów niewątpliwie na uwagę zasługuje kiścień (buławka) z poroża jelenia lub łosia(jedyny egzemplarz na Lubelszczyźnie), kamień obrotowy do żarna, , grot do strzały, paciorki szklane, pęseta z brązu, nożyki żelazne. Nie wspomnę o wielu innych zabytkach, które występują w większej ilości. Znaleziona duża ilość obrobionego poroża może świadczyć, że zajmowano się jego obróbką na szeroką skalę. Znalezione zabytki można obejrzeć w PPN w Załuczu Starym. Jaki był koniec zamieszkującej tam kultury trudno powiedzieć. Grodzisko musiało być opuszczone albo w wielkim pośpiechu, bądź spustoszone przez osoby trzecie. Być może w toku dalszych badań " Grodzisko" w większym stopniu zdradzi swoje tajemnice.


Literatura:

  1. Badania archeologiczne na Polesiu Lubelskim-Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. Lublin 2006
  2. Wyniki archeologicznych badan wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznym zespole osadniczym w Kulczynie Kolonii w 2005 r. - "SubTerra" Badania Archeologiczne Wojciech Mazurek.
  3. Opinia z konsultacji archeologicznych prac ratowniczych przeprowadzonych w Kulczynie Kolonii - dr hab. Irena Kutyłowska prof. Instytutu Archeologii UR.
Wersja do druku
 
Zdjęcie losowe
Zima
Pogodynka