strona główna mapa strony kontakt
 

Torfowisko Dubeczyńskie - perła wśród torfowisk wysokich

Torfowisko jest „jednym z typów mokradeł siedlisk na tyle uwodnionych, ze występuje tam specyficzna roślinność i zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych”. Według profesora dr hab. D. Fijałkowskiego Torfowisko Dubeczyńskie „...jest najpiękniejszym w Polsce torfowiskiem wysokim”, natomiast w kompleksie Polesia Lubelskiego należy do jednego z największych.

Położone jest we wschodniej części gminy Hańsk między miejscowościami Dubeczno i Żdżarka w odległości ok. 1,2 km od drogi Hańsk – Osowa.

Na torfowisku o pow. 518 ha w środkowej jego części znajduje się dystroficzne jez. Dubeczyńskie zwane też Hańskim lub Żdżareckim o pow. około 15 ha.

Eksploatacja pokładów torfu w południowej części torfowiska od schyłku wieku XIX do lat 90 –tych XX w. nie spowodowała większych zmian w stosunkach wodnych. Dzięki temu zachowane zostały wszystkie trzy typy torfowisk: niski, przejściowy i wysoki, a tym samym uratowana została roślinność objęta ochroną gatunkową. Wykształcone tu zbiorowisko: wodne, szuwarowe, torfowiskowe, zaroślowe, leśne, cechuje bogata szata roślinna. Świadczyć może o tym chociażby fakt, że na 27 gatunków roślin objętych ścisłą ochroną prawną na terenie gminy Hańsk 15 gatunków występuje na tym terenie. Jest również jeden gatunek wpisany do „polskiej czerwonej księgi roślin” oraz wiele gatunków roślin objętych ochroną częściową.

 
Zdjęcie losowe
Borowiki
Pogodynka