strona główna mapa strony kontakt
 

Dzień Pszczelarza - rok 2008

Dzień Pszczelarza w Hańsku zorganizowany po raz czwarty odbył się w dniu 19.08.2008 roku. Uroczystości rozpoczęła o godz. 14 msza św. w kościele parafialnym w Hańsku odprawiona w obrządku bizantyjsko-słowiańskim przez proboszcza Parafii Unickiej w Kostomłotach ks. Zbigniewa Nikoniuka. We mszy uczestniczyli dziekan Ryszard Koziej proboszcz Parafii w Hańsku i Archimandrtya o. Roman Piętka. Na ofiarowanie dary trudu pszczelego złożyli Franciszek Panasiuk, Kazimierz Panasiuk, Aleksander Kafarski, Radosław Walenciak, Ryszard Szwędrowski. Po mszy św. zebrani udali się do GOK w Hańsku na część artystyczną. Miejsce to podyktowane było warunkami atmosferycznymi (całą noc padał deszcz i teren przy remizie OSP w Hańsku był nasiąknięty wodą, a do godzin południowych utrzymywały się chmury deszczowe).

Uroczystości otworzył Wójt Gminy Hańsk Marek Kopieniak a referat okolicznościowy wygłosił Archimandryta o. Roman Piętka. Uroczystości zaszczycili swoją osobą: Starosta Powiatu Włodawskiego –Janusz Kloc, Wicestarosta Powiatu Włodawskiego – Wiesław Holaczuk, Prezes Nadbużańskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie – Marek Słupczyński, Radny Sejmiku Wojewódzkiego – Andrzej Romańczuk, Marszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Grabczuk.

Część artystyczną otworzył Zespół Obrzędowy z Hańska widowiskiem „Miodobranie” a po nim zaczęły się prezentować zaproszone zespoły : "Śpiewam bo lubię" Zespół Biesiadny z Łomaz, "Seniorki" z Dubeczna, "Poleska Nuta" z Kołacz, "Kresowianki" z Włodawy, "Polesia Czar" z Włodawy, "Iskra" z Powiatowego Ośrodka Wsparcia we Włodawie, Gimnazjalna Grupa Wokalna z Dubeczna, Kapela „Hańszczanie” z Hańska.

W trakcie występów zespołów uczestnicy festynu wzięli udział w konkursach:

  1. Najsmaczniejszy miód - I miejsce I Ryszard Szwędrowski (pasieka Osowa), miejsce II – Kazimierz Panasiuk (pasieka Zastawie), miejsce III – Andrzej Kubajko (pasieka Karczunek)
  2. Wiedza o pszczole - I miejsce I Szczepański Jan (Hańsk) miejsce II Skotak Krzysztof (Dubeczno)
  3. Ciasta miodowe – miejsce I Marianna Kiecka (Hańsk), miejsce II Barbara Dziekan (Dubeczno), miejsce III ex aeguo Regina Redde (Dubeczno) i Barbara Zabielska (Hańsk).

Festynowi towarzyszyły kiermasze i stoiska miodu i wyrobów z miodu, sztuki ludowej AVON-u, PODR we Włodawie.

Festyn zakończył się pokazem ogni sztucznych i zabawą taneczną w GOK w Hańsku.

Organizatorami festynu Dnia Pszczelarza w Hańsku byli: Wójt Gminy Hańsk, GOK w Hańsku, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej w Hańsku, Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie.

Dzień Pszczelarza - 2008r. Dzień Pszczelarza - 2008r. Dzień Pszczelarza - 2008r. Dzień Pszczelarza - 2008r. Dzień Pszczelarza - 2008r.
Dzień Pszczelarza - 2008r. Dzień Pszczelarza - 2008r. Dzień Pszczelarza - 2008r. Dzień Pszczelarza - 2008r. Dzień Pszczelarza - 2008r.
Dzień Pszczelarza - 2008r. Dzień Pszczelarza - 2008r. Dzień Pszczelarza - 2008r.

Wersja do druku
 
Zdjęcie losowe
Jesienne klimaty
Pogodynka