strona główna mapa strony kontakt
 

Rok 2011

W dniu 17 lipca 2011 r. odbył się VII Festyn „ Dzień Pszczelarza” w Hańsku, poświęcony pamięci ks. Jana Dolinowskiego.

Zorganizowany został przez : Wójta Gminy Hańsk, Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej, Stowarzyszenie Pszczelarzy Lubelskich w Lublinie oraz Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie.

Imprezę tradycyjnie już rozpoczęła  o godz. 10 w sali widowiskowej GOK-u w Hańsku konferencja naukowa o tematyce pszczelarskiej. Tematem były „ Aktualne reformy nowoczesnego pszczelarstwa” wygłoszona przez pracownika Lubelskiego Ośrodka Doradctwa Rolniczego w Pszczelej Woli Pana Cezarego Kruk. Na holu GOK-u  można było obejrzeć prace dzieci szkół podstawowych  z Wereszczyna, Hańska, Kulczyna, Włodawy, Woli Wereszczyńskiej i Wytyczna w ramach III Konkursu plastycznego pt. „ Pszczelarstwo w oczach Dziecka”.

O godz. 14  odprawiona została w kościele parafialnym Msza św. w obrządku bizantyjsko -słowiańskim. Mszę celebrował i kazanie wygłosił  proboszcz Parafii Unickiej w Kostomłotach ks. Zbigniew Nikoniuk, który przybył ze swoimi wiernymi. Nabożeństwo uatrakcyjniał występ chóru z Białej Podlaskiej pod kierownictwem ks. Andrzeja Danieluk..Podczas Mszy św. na Ofiarowanie zgromadzeni pszczelarze złożyli  dary „trudu” pszczelego i pszczelej pracy. Mszę zakończono modlitwą pszczelarzy i odśpiewaniem „Roty”. Następnie zebrani wraz z pocztem sztandarowym ze „Stowarzyszenie Pszczelarzy Lubelskich „ w Lublinie udali się pod „ Kamień i Dąb” upamiętniający postać ks. Jana Dolinowskiego. Po oddaniu honorów  dla tej „wielkiej” postaci dla polskiego pszczelarstwa i rozwiązaniu pocztu sztandarowego wszyscy udali się na plac przy Remizie OSP w Hańsku, gdzie o godz. 16 odbyła się część artystyczna.

Festyn otworzył Wójt Gminy Hańsk Pan Marek Kopieniak.  Na uroczystości wśród przybyłych gości byli: Starosta Powiatu Włodawskiego Pan Wiesław Holaczuk, Prezes Nabużańskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie – Marek Słupczyński, Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Lubelskich, Członek Rady Polskiego Związku Pszczelarskiego – Zbigniew Jankiewicz, wice Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego i Dyrektor Zespołu Szkół w Pszczelej Woli -Mirosław Worobik i wiele innych osobistości. Nietypowo, bo zaraz po otwarciu festynu przez wójta gminy wystąpiła 6 –cio letnia Julka Struszewska z okolicznościowym wierszem dla zebranych pszczelarzy. Po otwarciu i krótkich okolicznościowych przemówieniach rozpoczęła się część artystyczna.

Przez deski sceny przewinęły się:

zespół instrumentalno – wokalny z GOK w Hańsku, Zespół „ISKRA „ z Powiatowego Ośrodka Wsparcia we Włodawie, zespół wokalny „Seniorki „ z Domu Kultury w Dubecznie, Kapela „Hańszczanie” zespół „Kram” z Domu Kultury w Dubecznie, kabaret „MIMIKA” z Lublina, Grupa żonglerska „ Mali wytrwali” z Zaliszcza, Zespół taneczny „ Avante” z Ukrainy z wokalistką i bandużystką I. Kotlicką, Grupa „ RICCO” - Music Band z Chełma, oraz koncert zespołu „Masters” ze znanym hitem „Żono moja”. Pokaz sztucznych ogni zakończył część artystyczną, po której odbyła się zabawa taneczna pod chmurką przy dźwiękach zespołu „AVENIS”.

Każdy, kto przybył na festyn w zależności od wieku mógł znaleźć dla siebie coś atrakcyjnego, począwzy od dzieci a na „poważnych” osobach skończywszy. Dzieci brały udział w zabawach z Pszczółką”- Panią Barbarą Górską, szalały w nadmuchiwanych zamkach. Frajdą był pokaz sprzętu zorganizowanego przez Jednostką Nadbużańską Straży Granicznej. Można było kupić miód prosto z pasiek, oraz inne produkty otrzymane z pasiek..

W przerwach między występami poszczególnych zespołów V-ce Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Pan Mirosław Worobik wręczył przybyłym pszczelarzom Dyplomy „ Mistrz Pszczelarz”, którzy wcześniej przystąpili do egzaminu kwalifikacyjnego, oraz przeprowadzono konkursy.

W związku z faktem, że na pokaz wirowania miodu nie dotarły zasklepione ramki z miodem, pracownik Ośrodka Rolniczego w Pszczelej Woli Pan Cezary Kruk wyjaśnił zebranym sposób wirowania miodu.

W konkursie „ Najlepszy wypiek miodowy” poszczególne miejsca zajęły:

  1. Radecka Monika z Hańska i Regina Redde z Dubeczna
  2. Barbara Dziekan z Dubeczna
  3. Marta Lewenda z Hańska, a wyróżnienia otrzymały : Małgorzata Kończal z Hańska, Barbara Dados z Hańska Kol. Marianna Kiecka z Hańska i Monika Murgała z Hańska.

W konkursie 'BHP w rolnictwie” poszczególne miejsca zajęli:

  1. Żarczuk Janusz z Kulczyn Kol.
  2. Bendyk Edward z Hanny
  3. Grzywaczewska Katarzyna z Jamnik

W kategorii „Najlepszy miód pszczeli” przyznano miejsca:

  1. Żelechowski Jarosław z Orchówka
  2. Kafarski Aleksander – Michałów
  3. Witkowscy Dorota i Marek

Tytuł Miss Festynu przyznano Ilonie Pacek  a wice Miss Dominice Dados i Magdalenie Błaszczuk

Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r.
Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r.
Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r.
Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r.
Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r.
Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r.
Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r.
Dzień Pszczelarza - 2011r. Dzień Pszczelarza - 2011r.

 

 
Zdjęcie losowe
Lato
Pogodynka