strona główna mapa strony kontakt
 

X Dzień Pszczelarza

W dniu 20.07.2014r. odbył się X Jubileuszowy Dzień Pszczelarza w Hańsku powiązany z obchodami 200-lecia urodzin ks. Jana Dolinowskiego. Zorganizowany został przez Wójta Gminy Hańsk, Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej, Stowarzyszenie Pszczelarzy Lubelskich w Lublinie oraz Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie.

Obchody poprzedził konkurs wakacyjnych warsztatów plastycznych dzieci pt.” Znaczenie pszczelarstwa w życiu człowieka” zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hańsku oraz Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku w dniu 17.07.2014. Uroczystości związane z obchodami rozpoczęły się tradycyjnie o godz. 10 w Sali widowiskowej GOK-u konferencją naukową pt. „ Warunki, metody i sposoby prowadzenia działalności marketingowej produktów uzyskanych w gospodarce pasiecznej pszczelarza”. Wykład prowadziła mgr. Inż. Bożena Stępień V-ce Dyr. Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli. Otwarcia uroczystości dokonał Wójt Gminy Hańsk Pan Marek Kopieniak witając serdecznie przybyłych a w szczególności Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego i APISLAVI – Tadeusza Sabat, Prezydenta Bractwa Pszczelarzy Ukrainy ze Lwowa, Członka Głównego Zarządu Pszczelarzy Ukrainy – Mikołaja Gribok, prof.dr.hab. Jerzego Demetraki Paleologa z Zakładu Biologii Eksperymentalnej i Środowiskowej w Lublinie oraz wszystkich przybyłych na konferencję. Następnie głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Lubelskich Zbigniew Jankiewicz, pokrótce omówił osiągnięcia i zasługi ks. Jana Dolinowskiego dla pszczelarstwa a następnie wspomniał o przyjętej uchwale przez Kapitułę Polskiego Związku Pszczelarskiego o ufundowanie „Statuetki ks. Jana Dolinowskiego za najwybitniejsze osiągnięcia konstrukcyjne w Polsce dla polskiego pszczelarstwa”. Po wystąpieniach obu prezydentów nastąpiła konferencja naukowa na w/w temat.

Po zakończeniu konferencji naukowej brać pszczelarska udała się do kościoła pw. Św. Rajmunda w Hańsku. O godz. 13 w w/w kościele odprawiona została uroczysta msza koncelebrowana w intencji pszczelarzy oraz 200-lecia urodzin ks. Jana Dolinowskiego. Na tę uroczystość przybyły Poczty sztandarowe ze Stowarzyszenia Pszczelarzy Lubelskich z Lublina, Koła Pszczelarzy z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie, Związku Pszczelarzy Podlaskich w Białej Podlaskiej, Koła Pszczelarzy im. K. Lewickiego w Łukowie , Regionalnego Związku Pszczelarzy w Siedlcach oraz OSP w Hańsku. Zostały one wprowadzone przez celebrantów wraz z wiernymi do świątynio. Mszę celebrował ks. Dziekan Karol Klewek proboszcz Parafii Hańsk a w koncelebrze uczestniczyli ks. Mitrat dr. Stefan Jan Batruch administrator Parafii Greckokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie oraz ks. Dr. Jerzy Sieczyński z San Antonio w USA. W świątyni obecny był też ks. Zbigniew Nikoniuk Proboszcz Parafii Grecko-Katolickiej obrządku bizantyjsko-słowiańskiego pw. Św. Męczennika Nikity w Kostomłotach. Homilię wygłosił ks. Stefan Jan Batruch przybliżając postać ks. Dolinowskiego, jego zasługi nie tylko dla rozwoju pszczelarstwa. W czasie mszy św. pszczelarze z poszczególnych kół tradycyjnie złożyli dary z produktów trudu pszczelego. Na zakończenie mszy odśpiewano Rotę oraz Hymn Pszczelarzy.

Następnie poczty sztandarowe w asyście księży celebrantów oraz uczestników mszy udali się pod pomnik ks. Jana Dolinowskiego celem złożenia kwiatów. Ks. Zbigniew Nikoniuk wraz z wiernymi unitami przybyłymi na tę uroczystość z Kostomłotów, zaśpiewali w obrządku bizantyjsko-słowiańskim modlitwę za zmarłych za spokój duszy ks. Jana Dolinowskiego. Po zakończonej modlitwie ks. Nikoniuk pokrótce omówił życie ks. Dolinowskiego nawiązując do jedności kościołów dwóch tradycji, dwóch obrządków. Po wystąpieniu ks. Nikoniuka Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Lubelskich Zbigniew Jankiewicz wygłosił krótki referat nt. życia, działalności oraz zasług ks. Jana Dolinowskiego dla rozwoju pszczelarstwa nie tylko w Polsce.

Po zakończeniu uroczystości kościelnych poczty sztandarowe wraz ze społeczeństwem przybyłym na tę uroczystość udali się na plac przy OSP w Hańsku, gdzie rozpoczęła się część artystyczna festynu. Część artystyczna otworzył Wójt Gminy Hańsk Pan Marek Kopieniak witając wszystkich przybyłych na tę uroczystość, a w szczególności Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego i APISLAVI – Tadeusza Sabat, Prezydenta Bractwa Pszczelarzy Ukrainy ze Lwowa, Członka Głównego Zarządu Pszczelarzy Ukrainy – Mikołaja Gribok, Prezesa Stowarzyszenia Pszczelarzy Lubelskich Zbigniew Jankiewicz, Marka Słupczyńskiego- Prezesa Nadbużańskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie, radnego wojewódzkiego Andrzeja Romańczuk, Kazimierza Panasiuk z Koła Pszczelarzy im. Jana Dolinowskiego w Urszulinie, Barbarę Litwiniuk – Prezesa Polesko Nadbużańskiego Koła Pszczelarzy we Włodawie, Jerzego Buńko – Prezesa Regionalnego Związku Pszczelarzy w Siedlcach, przedstawicieli związków pszczelarskich z Łukowa i Radomia, , prof.dr.hab. Jerzego Demetraki Paleologa z Zakładu Biologii Eksperymentalnej i Środowiskowej w Lublinie, ks. Mitrata dr. Stefana Jana Batruch administratora Parafii Greckokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie ,ks. Dr. Jerzego Sieczyńskiego z San Antonio w USA, ks. Zbigniewa Nikoniuk Proboszcza Parafii Grecko-Katolickiej obrządku bizantyjsko-słowiańskiego pw. Św. Męczennika Nikity w Kostomłotach, ks. Dziekana Karola Klewek proboszcza Parafii Hańsk, Dr. Beatę Panasiuk z Instytutu Pszczelarstwa w Puławach, Marszałka Sosnowskiego, reprezentanta Wojewody Lubelskiego – Andrzeja Małysz, Bożenę Stępień V-ce Dyr. Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, Tadeusza Marciochę z KRUS we Włodawie, Zbigniewa Woszczyńskiego z Urzędu Pracy we Włodawie, Henryka Oleszczuk kierownika WODR, Waldemara Taurogińskiego TAVA w Chełmie, Dr. Kiernickiego z Politechniki Lubelskiej. Następnie na krótko głos zabrali T. Sabat, M. Gribok, B. Stępień M. Słupczyński, A. Romańczuk i Z. Jankiewicz. Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Lubelskich Pan Zbigniew Jankiewicz powiedział o przyjęciu przez Kapitułę Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie wniosku złożonego przez SPL w Lublinie o ufundowanie Statuetki ks. Jana Dolinowskiego, która będzie wręczana pszczelarzom za najwybitniejsze osiągnięcia konstrukcyjne w Polsce w dziedzinie pszczelarstwa . Pierwszą taką statuetkę otrzymał Wójt gminy Hańsk Pan Marek Kopieniak z rąk Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego w Pana Tadeusza Sabat i Prezesa Stowarzyszenia Pszczelarzy Lubelskich Pana Zbigniewa Jankiewicz za wkład poniesiony w "konstrukcję" takiego przedsięwzięcia jakim jest Dzień Pszczelarza poświęcony ks. Janowi Dolinowskiemu. Napis na statuetce brzmi Polski Związek Pszczelarski Stowarzyszenie Pszczelarzy Lubelskich Ks. Jan Dolinowski 1814-1875 Hańsk 2014 Twórca Pierwszego Ula Ramowego Najwspanialszej Pszczelarskiej Gminie Hańsk- Polski Związek Pszczelarski . Również na wniosek Prezesa SPL w Lublinie Pana Zbigniewa Jankiewicz, Polski Związek Pszczelarski w Warszawie przyznał odznaczenia związkowe za wkład wniesiony w rozwój i konsolidację "Braci Pszczelarskiej" oraz wzrostu zainteresowania pszczelarstwem i promocję produktów pszczelich. Złote odznaki otrzymali: Józef Skrzypek , Ryszard Szwędrowski , Władysław Łaszkiewicz , Zdzisław Wyrzykowski . Srebrne odznaki otrzymali: Edward Kosak , Robert Gągoł , Tadeusz Matyjasik , Edward Sidor , Marek Kopieniak , Barbara Litwiniuk , Czesław Demczuk , Aldon Dzięcioł . Brązowe odznaki otrzymali: Ariel Struski , Karol Klewek , Kazimierz Berkasiuk , Stanisław Kwiecień , Tadeusz Łubkowski , Leszek Niczypor , Edward Sidoruk , Wiesław Symoniuk , Radosław Walenciuk , Stanisław Zamojski , Aleksznder Grzesiak , Janusz Jakubiec ,Zbigniew Kulczycki , Kazimierz Trochonowicz , Ryszard Niezbecki , Henryk Petruczynik . Wręczenia w/w odznaczeń dokonali Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Pan Tadeusz Sabat, Prezes SPL w Lublinie Pan Zbigniew Jankiewicz i Wójt Gminy Hańsk Pan Marek Kopieniak. Pamiątkowe Medale z racji 200-lecia urodzin ks. Jana Dolinowskiego ufundowane przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej w Hańsku wręczono osobom, które od 10 lat biorą czynny udział w organizowaniu i wspieraniu Dnia Pszczelarza w Hańsku. Otrzymali je: Kazimierz Panasiuk , Sławomir Sobolewski , Jarosław Respond , Romuald Pryll , Marek Kopieniak , Ryszard Szwędrowski , Franciszek Panasiuk , Kazimierz Chudaś , Wioletta Wicińska , Barbara Mazurek- Puacz , Ariel Struski , Celina Sobiecka , Agnieszka Dalczyńskla , Halina Radecka , Marek Słupczyński , Zbigniew Jankiewicz , Barbara Litwiniuk , Zbigniew Ostrzyżek , Elżbieta Kowalczyk , Beata Panasiuk , Radosław Janik , Stanisław Różycki , Andrzej Romańczuk , Mieczysław Tokarski , Wiesław Holaczuk , Jan Baczyński , Zbigniew Nikoniuk , Karol Klewek , Marek Głąb ,Janusz Zachariasz , Tadeusz Wrześniak , Waldemar Taurogiński , Bronisław Seniuk , Andrzej Wawryniuk , Mirosław Worobik , Bożena Stępień , Tadeusz Sabat , Czesław Korypsa , Mikołaj Gribok , Cezary Kruk , Renata Mozołowska , Danuta Mazurek , Stefan Dołbniak , Grzegorz Niedżwiecki , Jarosław Szymański , Anna Michałowicz , Renata Błaszczuk , Maria Dzierzbicka , Małgorzata Polak , Joanna Kowalczyk , Jarosław Lange , Stefan Mitrut , Mariusz Świeca , Janusz Wilgocki , Grzegorz Warych , Rajmund Kobus , Barbara Wilgocka , Teresa Maśluch , Andrzej Kania , Tomasz Kazimierczak , Halina Wróbel , Zbigniew Woszczyński , Józef Onyszko , Aldon Dzięcioł , Piotr Jasiński . Wręczenia medali dokonali Wójt Gminy Hańsk Pan Marek Kopienia, Prezes SMZH Pani Barbara Mazurek-Puacz i Sekretarz Urzędu Gminy Pan Romuald Pryll. Następnie zostały wręczone listy gratulacyjne z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki podpisane przez Wiceministra Janusza Piechocińskiego i Wójta Gminy Hańsk Marka Kopieniaka. Listy te otrzymali: Stefan Dołbniak - Właściciel Firmy Produkcja Pieczywa- Handel, Maria Dzierzbicka -Właściciel Firmy PW "ROLMET", Tadeusz Wrześniak -Prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego " Globus" Sp. z o.o.,Renata Błaszczuk -Firma Handlowa " Karola", Grzegorz Warych -Dyrektor Firmy AGROMARINA Sp. z o.o., Józef Murgała -Firma "Murpol" Roboty Ogólnobudowlane Ziemne i Elektryczne, Grzegorz Niedżwiecki -Firma Usługi Transportowe, Rolnicze, i Roboty Ziemno- Melioracyjne s.c., Janusz Wilgocki Prezes Firmy PUP Sp. z o.o. w Hańsku, Mariusz Świeca - Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy, Waldemar Wiliński Prezes Firmy Manufaktura Palet Sp. z o.o., Mitrut Stefan- Firma Usługi Instalacyjno-Budowlane. Wręczenia powyższych listów dokonał Wójt Gminy Hańsk Pan Marek Kopieniak. Po tej częśći oficjalnej sceną zawładnęły zespoły. W kolejności wystąpiły: Zespół Obrzędowy z Hańska, "Seniorki z Dubeczna, "Wesołe sąsiadki" z Kulczyna, Zespół "Seniorzy" z Urszulina,"Kresowianki" z Włodawy, Koło Aktywnych Kobiet z Hańska, Kapela "Hańszczanie", Jadwiga Kędzierawska z Wólki Petryłowskiej , Józef Łapiński z Dubeczna, Kabaret "Świerszczychrząszcz" ze Szczebrzeszyna, Zespół folkowy "Drewutnia" grający muzykę słowiańskich terenów pogranicza. Następnie nastąpiły gwizdy imprezy- Don Vasyl Junior i Cygańskie Gwizdy oraz "Jorrgus"-zespół disco & dance. Zespół Koło Aktywnych Kobiet z Hańska, które promuje muzykę i tańce cygańskie miał możliwość wystąpienia razem z Zespołem Don Vasyla Juniora na scenie. Wszyscy razem zaśpiewali piosenkę "Ore ,ore". Po pokazach sztucznych ogni zaprezentowanych przez firmę "Efekt" z Chełma rozpoczęła się też tradycyjnie pod chmurką zabawa taneczna przy dźwiękach zespołu " Ricco" z Chełma. Podczas festynu odbywały się tradycyjnie różne konkursy związane z pszczelarstwem. Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny " Znaczenie pszczelarstwa w życiu człowieka " z 17.07.2014 . Niżej wymienione osoby : Cyprian Sieczka , Hania Rajska-Pawlik , Rozalia Żelechowska , Miłosz Mazurek , Agnieszka Mendel ,Monika Poszytek , Kinga Poszytek , Kasia Dzierzbicka , Ala Dzierzbicka , Natalia Brodawka , Eliza Płodzień , Agata Czyż i Katarzyna Mazurek dostały wyróżnienia w postaci książek. Nagrody ufundowało SMZH w Hańsku. W konkursie "Najsmaczniejszy miód z pasieki" I-miejsce zajął Marek Witkowski z Pasieki pod Lipą, II-e Leszek Niczypor z Włodawy, III-e Tadeusz Jasielski z Dobryłówki. W konkursie "BHP w pasiece" I-e miejsce Zbigniew Ostrzyżek z Łukowa, II-gie Tamara Tarasiuk z Krzywowierzby, III-e Damian Oleszczuk z Wytyczna, IV-te Barbara Kanicka z Chełma, V-te Piotr Oleszczuk z Wytyczna, VI-te Agnieszka Skotak z Dubeczna. Nagrody ufundowali: GOK w Hańsku, KRUS we Włodawie, Urząd Gminy w Hańsku, Koło Pszczelarzy we Włodawie i Aldon Dzięcioł . W Konkursie " Wypieki miodowe" I-e miejsce zajęła Barbara Wójtowicz z Hańska, II-gie Monika Radecka z Hańska, III-e Anna Sochaczewska z Ujazdowa. Wyróżnienia otrzymali Barbara Dziekan z Dubeczna, Emilia Lenc ze Starego Majdanu, Regina Redde z Dubeczna, Elżbieta Murgała z Hańska, Barbara Dados z Hańsk Kolonia. Nagrody ufundowało SMZH w Hańsku. W konkursie " Wiedzy o pszczole" I-e miejsce zajął Waldemar Raduj , II-e Agnieszka Kubajko , IIIie Piotr Oleszczuk. Nagrody ufundowało SMZH w Hańsku. Podczas festynu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Milusińscy mogli szaleć na placu zabaw Ufo Bufoo, pospacerować z pszczółką- Guciem. Kogo nie interesowały występy mogli skorzystać ze zwiedzenia izby regionalnej bądź podziwiać panoramę Hańska z wieży kościoła. Nie zabrakło też stoisk z produktami pszczelimi, twórców ludowych, różnych stoisk handlowych z bufetem i grillem. Sponsorami Dnia Pszczelarza w 2014 r. byli: Starostwo Powiatowe we Włodawie, Stowarzyszenie Pszczelarzy Lubelskich w Lublinie, Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie, Gminne KOło Pszczelarzy im. ks. Jana Dolinowskiego w Urszulinie, Agromarina Sp. z o.o w Kulczynie Kolonia, Barbara Ślepaczuk-Kania - Apteka Salus, Bank Spółdzielczy w Parczewie, Niedżwieccy - Usługi Transportowe, Rolnicze i Roboty Ziemno-Melioracyjne w Kulczynie, Maria Dzierzbicka - ROLMET, Anna Michałowicz - Delikatesy Centrum, Stefan Dołbniak - Produkcja Pieczywa-Handel Hańsk, Joanna Struska - Hańsk, Teresa Załapicz - Włodawa, Małgorzata i Jerzy Polak Pensjonat "Osowianka" KRUS we Włodawie, Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcuje Hańsk, Huta Szkła Dubeczno "GLOBUS", Małgorzata i Jarosław Gołyn Ufo Bufoo, Stanisław Leśniewski - Hańsk Kolonia, Renata Błaszczuk Firma Handlowa " Karola" Hańsk.

Cała impreza Dnia Pszczelarza połączona z obchodami 200-lecia urodzin ks. Jana Doloinowskiego wypadła wspaniale. Smuci mnie jednak fakt, że w tym tak uroczystym dniu żaden z przybyłych Prezydentów Pszczelarstwa Polski i Ukrainy ani księża przybyli z Parafii Unickiej w Kostomłotach i Parafii Greckokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie nie wygospodarowali 5- minut by zwiedzić jedyną w Polsce Izbę poświęconą ks. Janowi Dolinowskiemu. Myślę, że taka okazja więcej się nie powtórzy by tak zacne osoby zjechały się jednocześnie w naszej miejscowości.

Wersja do druku
 
Zdjęcie losowe
Cmentarz unicko - prawosławny
Pogodynka