strona główna mapa strony kontakt
 

XI Dzień Pszczelarza

W dniu 19 .07.2015 r. odbył się Festyn XI "Dzień Pszczelarza" w Hańsku poświęcony pamięci ks. Jana Dolinowskiego w 140 rocznicą śmierci. Zorganizowany został przez Wójta Gminy Hańsk, Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej w Hańsku, Stowarzyszenie Pszczelarzy Lubelskich w Lublinie oraz Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie.

Obchody poprzedził Konkurs warsztatów plastycznych dzieci pt. "Zatrzymać pszczoły", zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hańsku oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej w Hańsku, w którym wzięło udział 42 dzieci. Prace te były wystawione w holu GOK w Hańsku.

O godz. 10 w sali widowiskowej GOK w Hańsku po powitaniu zebranych przez Sekretarza Urzędu Gminy Romualda Prylla odbyła się promocja książki pt. " Jan Dolinowski -duchowny, pszczelarz, konstruktor" mojego autorstwa, a następnie Pan Waldemar Kacprzak ze Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "Dubeczno" krótko omówił wystawę fotografii historycznej pt. "Huta Szkła w Dubecznie w XX w." która zaprezentowana była w Holu GOK-u.
Następnie tradycyjnie już odbyła się konferencja naukowa pt. Praktyczne sprawdzanie porażenia warrozą (metoda flotacyjna) oraz Układanie gniazda do zimowania pszczół i przygotowanie pszczół do stosowania kumafosu". Wygłosił ją mgr. Zdzisław Zieniewicz z Wrocławia, chemik z wykształcenia, właściciel pasieki, wybitny pszczelarz i specjalista w zakresy chorób pszczół. Konferencja zakończona była praktycznym pokazem w plenerze ( przy posesji Pana Stefana Dołbniak).

O godz. 13 w kościele parafialnym w Hańsku po dwuletniej przerwie odprawiona została Msza św. w obrządku bizantyjsko-słowiańskim. Mszę tę celebrował i kazanie wygłosił ks. Zbigniew Nikoniuk Proboszcz Parafii Unickiej w Kostomłotach, któremu towarzyszyli wierni z jego parafii. We Mszy św. udział wzięły poczty sztandarowe z Urzędu Gminy w Hańsku, OSP w Hańsku, Stowarzyszenia Pszczelarzy Lubelskich w Lublinie i Koła Pszczelarzy im. K. Lewickiego w Łukowie. Po zakończeniu Mszy św. i odśpiewaniu Roty poczty sztandarowe wraz z osobami biorącymi udział w nabożeństwie udały się pod Pomnik ka. Jana Dolinowskiego. Po krótkim wystąpieniu Prezesa Stowarzyszenia Pszczelarzy Lubelski w Lublinie Pana Zbigniewa Jankiewicz zostały złożone przed ponikiem wiązanki kwiatów przez przedstawicielki Wojewody Lubelskiego, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Urzędu Gminy w Hańsk i Powiatu Włodawskiego, Koła Pszczelarzy im. ks. Jana Dolinowskiego w Urszulinie, Koła Pszczelarzy we Włodawie i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Hańskiej. Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem pocvzty sztandarowe wraz z uczestnikami uroczystości udali się na plac przy OSP w Hańsku, gdzie po zwinięciu pocztów sztandarowych rozpoczęła się druga część festynu - artystyczna.

Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Hańsk Pan Marek Kopieniak i powitał zebranych a w szczególności:
starostę Powiatu Włodawskiego Andrzeja Romańczuk
V-ce starostę pow. włodawskiego Adama Panasiuk
Przewodniczącego rody powiatu włodawskiego Romualda Pryll
Przedstawiciela wojewody lubelskiego, kierownika delegatury Anną Prus
Przedstawiciela marszałka województwa lubelskiego Dyrektora ARR Adama Rychliczka,
V-ce kuratora Oświaty i Wychowania w Lublinie Anna Dudek Janiszewska,
Proboszcza Parafii Unickiej w Kostomłotach ks. Zbigniewa Nikoniuk
Ks. Dziekana proboszcza parafii pw. Św. Rajmunda w Hańsku Sławomira Brodawko
Rafał Śpiewak- prezes Ogólnopolskiego Pszczelarskiego Klubu Kolekcjonerów
Beata Panasiuk z Instytutu Pszczelarstwa w Puławach
Wybitnego pszczelarza i specjalistę w zakresy chorób pszczół Zdzisława Zieniewicz
Prezesa Stowarzyszenia Pszczelarzy Lubelskich w Lublinie Zbigniewa Jankiewicz
V-ce Prezesa Nadbużańskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie Sławomira Sadowskiego
Dyrektora PPN w Urszulinie Jarosława Szymańskiego
Tadeusz Marciocha -Krus we Włodawie
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie Zbigniewa Woszczyńskiego
Tadeusza Handora
oraz gości z zagranicy - pszczelarzy z Ukrainy i Jana i Żan Andiano z Francji

Po krótkich wystąpieniach gości na scenie zaprezentowały się zaproszone zespoły: Seniorzy z Urszulina, Poleska Nuta z Kołacz, Kresowianki z Włodawy, Seniorki z Dubeczna, Chór Męski z Dubeczna, Kulczynianki z Kulczyna, Kapela Hańszczanie,,Koło Aktywnych Kobiet z Hańska ( Cygańskie rytmy), Cort z Dubeczna oraz występ " Kabaretu z Konopi".

Po tej prezentacji odbyły się koncerty zaproszonych Gwiazd Estrady- Haliny Frąckowiak, Zespoły PAWKIN z Lublina i Zespoły Disco Dance POWER PLAY z Zamościa. Niestety koncert ostatniego zespoły został przerwany przez burzę ok. godz. 23. (podobne miejsce miało w 2007 r. ale wtedy trwała ona krótko).

Jak co roku festynowi towarzyszyły konkursy:

 • "Zatrzymać pszczoły" o którym mowa wyżej poszczególne miejsca zajęły
  I Jowita Zuzańska, Zuzanna Kościuk, Weronika Chudaś, Katarzyna Obara,
  II Klaudia Dywańska, Patrycja Buda, Amelia Mazurek,
  III Józef Leśniewski, Katarzyna Mazurek, Aleksandra Poszytek, Dominika Szyszkowska,
  wyróżnienia- Izabela Zielińska, Klaudia Połodziuk, Marta Dziedzic, Julia Gołdyn, Miłosz Mazurek. Oliwia Sadłowska.
 • "Najsmaczniejszy miód z pasieki"
  I Anna Jóżwik z Michałowa
  II Kazimierz Panasiuk z Urszulina
  III Marek Witkowski z Michałowa
 • "Wypieki miodowe"
  I Monika Radecka z Hańska
  II Barbara Wójtowicz z Hańska
  III Anna Sochaczewska z Ujazdowa
  wyróżnienia- Elżbieta Murgała z Hańska, Emilia Lenc ze Starego Majdanu, Barbara Dziekan z Dubeczna, Mariola Murgała z Hańska, Regina Redde z Dubeczna, Agnieszka Skotak z Dubeczna, Barbara Dados z Hańsk Kolonia.

Wśród sponsorów , którzy nigdy nie zawiedli wymienić należy : Starostwo Powiatowe we Włodawie, Agromarina Sp.zoo Kulczyn Kolonia, Kobus Marian i Teresa Petryłów - Gospodarstwo Rolne, Rajmund Kobus - Gospodarstwo Rolne Petryłów, Józef i Robert Murgała MURPOL z Hańska Pierwszego, Koło Pszczelarzy im. ks. Jana Dolinowskiego w Urszulinie, Adam Kuraś z Hańska Pierwszego, Małgorzata Baj-Gołdyn Ufo Buffo z Dołhobród, Placówka Partnerska Kurec i Ulaniuk ( Bank BPH) we Włodawie, T4 Media Sp. Z. o. o. ( Bank Zachodni WBK ) Warszawa, Niedźwiecki Usługi Transportowe, Rolnicze i Roboty ziemno-melioracyjne SC w Kulczynie, Renata Błaszczuk Firma Handlowa " Karola" Hańsk Pierwszy, Anna i Mariusz Michałowicz Delikatesy Centrum Hańsk Pierwszy, Stefan Dołbniak Produkcja Pieczywa Hańsk Pierwszy, Małgorzata i Jerzy Polak Pensjonat Osowianka z Osowy, Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne PUP Serwis Sp. z. o.o. Hubert Wiciński radny powiatu chełmskiego z Sawina.

Wśród atrakcji towarzyszących były kiermasze produktów pszczelich, rękodzieła artystycznego, możliwość zwiedzenia Izby Regionalnej poświęconej ks. Janowi Dolinowskiemu, podziwianie panoramy Hańska z wieży kościelnej zaadaptowanej do celów turystycznych . Dla milusińskich maluchów plac zabaw Ufo Buffo, malowanie twarzy, foto budka, oraz Gucio.

Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r.
Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r.
Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r.
Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r.
Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r.
Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r. Dzień Pszczelarza - 2015r.
Dzień Pszczelarza - 2015r.
Wersja do druku
 
Zdjęcie losowe
Borowiki
Pogodynka